บริการช่องทางด่วนที่จังหวัดอิชิกาวะ ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างมากจากแผ่นดินไหวเมื่อวันจันทร์ที่ 1 มกราคม เพื่อตอบคำถามและให้คำแนะนำแก่ผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ท่านจะได้รับคำตอบเมื่อพิมพ์ข้อความสอบถามหรือขอรับคำแนะนำโดยเข้าไปที่เว็บไซต์
https://support.ishikawa.jp/

น้องเบค่อนทริป ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านครับ

ขอแสดงความห่วงใย 🤍
🐽 Bacontrip