การท่องเที่ยวของเรา

จะทำให้ “องค์กรคุณ”

“สำเร็จ ตามเป้าหมาย”

ทำไมองค์กร ต้องจัดทริปท่องเที่ยว ?

การให้ความสำคัญกับสวัสดิการด้านนี้ ถือเป็นรางวัลให้กับพนักงานได้ไปเที่ยวพักผ่อนหลังจากทำงานมาอย่างเต็มที่ตลอดทั้งปี อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ และเป็นตัวช่วยให้องค์กรของท่านสามารถประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ได้

ติดต่อเรา LINE โทร

การพัฒนาศักยภาพการทำงานของคนภายในองค์กร ไม่ได้มาจากแค่การฝึกฝน สั่งสอน หรืออบรม แต่การได้ออกไปเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้ออกไปท่องเที่ยว จะเป็นการเพิ่มความผ่อนคลาย ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มไฟในการทำงานของพนักงานได้เป็นอย่างดี

ข้อดีของการจัด ...
ทริปประจำปี
✓ สานความสัมพันธ์ของพนักงานกับองค์กร
✓ การพักผ่อนเพื่อสุขภาพของพนักงาน
✓ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
✓ เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร Brand Loyalty
✓ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
ข้อดีของการจัด ...
ทริปดูงาน
✓ เปิดโลกทัศน์ใหม่ สัมผัสกับสถานประกอบการอื่นๆ
✓ ได้แลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจใหม่ๆ
✓ ได้ความรู้ และทักษะใหม่ๆ
✓ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
✓ เกิดความคิดในการต่อยอดงานใหม่ๆ
ข้อดีของการจัด ...
ทริปให้รางวัลคู่ค้า
✓ ดีลธุรกิจได้อย่างราบลื่น
✓ เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร
✓ สร้าง Loyalty ที่ดีต่อแบรนด์
✓ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าได้ง่าย
✓ ขยายธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลมากขึ้น
ข้อดีของการจัด ...
ทริปอบรม สัมมนา
✓ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
✓ เพิ่ม Skill ต่างๆ แก่พนักงาน
✓ เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร Brand Loyalty
✓ ร่วมแชร์ไอเดียใหม่ๆ เพื่อพัฒนาองค์กร
✓ แก้ไขปัญหา หารือ และระดมความคิดร่วมกัน

Bacontrip ผู้เชี่ยวชาญในการจัดทริปหมู่คณะ

ด้วยประสบการณ์ของทีมงานมืออาชีพ ที่เข้าใจจุดประสงค์ของลูกค้าองค์กร จัดทริปเพื่อตอบวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นทริปให้รางวัลพนักงาน กลุ่มราชการ อบรมสัมมนา ดูงาน งานสังสรรค์ จัดทัวร์เป็นรางวัลให้คู่ค้า ทริปประจำปีบริษัท และอีกมากมาย

รถตู้ส่วนตัวเบคอนทริป

ข้อดีของการให้ Bacontrip จัดทริปองค์กร …

  • เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการเลือกสรรค์สถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ดูงาน โรงแรม ร้านอาหารจัดเลี้ยง
  • เราเป็นที่หนึ่งเรื่องบริหาร จัดการ ทริปทุกขนาด ไม่ว่ากลุ่มใหญ่หรือเล็ก
  • ช่วยลดภาระงานของฝ่ายจัดซื้อหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทริป ลดความยุ่งยากในการติดต่อประสานงานกับ supplier เอง
  • เราเป็นฝ่าย support และช่วยเหลือ ทุกกิจกรรมในทริปขององค์กรคุณ
  • เรารักษาความลับ และข้อมูลลิขสิทธิ์ของลูกค้าอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น ทริปคู่ค้า ทริปดีลธุรกิจ หรือทริปส่วนตัว
  • เรามีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมบริการ และดูแลความปลอดภัยแก่ลูกค้าของคุณ หรือ สมาชิกในองค์กรคุณ ตั้งแต่ก่อนการเดินทาง และขณะเดินทางออกทริป
  • เราเข้าระบบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

รายนามลูกค้าผู้มีพระคุณ กับเบคอนทริป